Proizvodimo karike (klipne prstenove) za motore i kompresore u pojedinačnoj proizvodnji od Ф15mm do Ф900mm. Tokom tehnološkog procesa izrade karika, koristimo najsavremenije metode kontrole hemijskog sastava materijala, što je glavni preduslov njihovog kvaliteta.

Karike za klipove koje proizvodimo uparene sa materijalom naših košuljica cilindara uspele su da postignu to da su, parametri dinamike i vreme eksploatacije naših cilindarskih sklopova veoma bliski parametrima mnogih velikih evropskih proizvođača istih delova motora.

Proizvodimo sledeće vrste karika za klipove:

  • ravne
  • preklopne
  • kandžaste (sa zubom)
  • pod određenim uglom
  • jednostrano i dvostrano trapezne
  • hromirane, fosfatizovane, nitrirane … itd.


Kontrolama epruveta iz svake partije livenja posebno, konstantno se održava odgovarajući hemijski sastav za određenu porudžbinu.

Ovo važi za porudžbinu karika koje se proizvode od legiranog SL. Proizvodimo karike od TEFLONA, posebnih vrsta Sn. Takođe proizvodimo karike od Nl.

To su karike za (brodske cilindarske sklopove, razne turbinske sisteme, motore čiji se klipovi okreću do 15.000 o/min. itd.). Reč je o klipnim sklopovima sa izrazito velikim dinamičkim opterećenjem.

karike1
karike1
karike2
karike2
karike3
karike3