Brušenje radilica (kolenastih vratila) se vrši na specijalnoj mašini za ovu namenu ali sa posebnom osobinom, a to je, da je radna dužina te mašine 2,4m.

Bez obzira na "kub" same radilice, naša firma može da izvrši brušenje pored automobilskih radilica, kamionske radilice, radilice lokomotivskih motora ali i radilice brodskih motora.

Brušenje radilica automobilskog programa se obavlja u toku dana.