Remont glave podrazumeva proveru svih njenih parametara, posebno onog koji je ključan za njen rad, a to je da li kod glave postoji neka pukotina koja bi dozvoljavala nekontrolisano izlaženje kompresije.

Pre samog remonta, obavezno se glava podvrgava ovom ispitivanju.

Ako je ova provera uspešna, sledi ultrazvučno pranje glave, zatim vađenje vođica ventila itd.

Vraćanjem novih vođica u glavu, brušenjem ventila (ako za to ima uslova), i na kraju ravnanjem glave, stiču se uslovi za njenu ponovnu proveru. Tek posle druge provere poručioc dobija apsolutno ispravnu glavu koju sa sigurnošću može da ugradi na motor.